Agenda

31-01-2019

Raakpunt 55+ 11.00-11.30 uur

Januari is de maand waarin elk jaar de oecumene extra aandacht krijgt. 

Van 21 t/m 27 januari: Week van gebed voor de eenheid van de christenen.

 Thema: de geschiedenis en achtergronden van de Oud- Katholieke Kerk.

Oecumene: Geef ons heden hoop voor morgen.

Samen groeien in hoop en liefde.

Inleider: Mgr.dr. D.J.Schoon bisschop van de Oud-Katholieke Kerk van het bisdom Haarlem. 

« Terug naar het overzicht

Karmelparochie Aalsmeer • Stommeerweg 13 • 1431 ES Aalsmeer • T. 0297 341231 • Neem contact met ons op ›