Nieuwsbericht

Vastenactie 2018

25-01-2018

VASTENACTIE 2018 Even minderen….voor een ander.

(Bron: Vastenactie van Stg. BVA)

 

Van Aswoensdag, op 14 februari 2018, tot eerste Paasdag, op 1 april, is het vastentijd. Een tijd van bezinning. Een tijd om het met wat minder te doen. Uw tijd, geld en aandacht kunt u dan delen met mensen die uw steun kunnen gebruiken, of dat nu ver weg is of juist heel dichtbij.

 

Het Missiecomié van onze Karmelparochie sluit zich dit jaar aan bij het Vastenactieproject:

Het steunen van het Households in Distress-programma in Mbala, Zambia

 

Zambia, met een gemiddeld weekinkomen van 0 tot 6,90 euro per  huishouden. De meeste mensen werken als dagloner.

De hiv/aids epidemie die dertig jaar geleden uitbrak, heeft de armoede nog verergerd en heeft bovendien grote invloed op de familiestructuren. Ouders overlijden of zijn te zwak om te werken, kinderen blijven achter of belanden bij hun grootouders.

Het Vastenactie campagneproject 2018 wordt uitgevoerd door de zusters van de Heilig Harten van Jezus en Maria. Zij zetten zich met name in waar de nood het hoogst is. Niet voor niets droeg de stichter van de congregatie, Victor Braun, de zusters op ‘te gaan waar niemand gaat en te doen wat niemand doet’. Vanuit die opdracht gingen de zusters eind jaren ’80 de sloppenwijken in om te zorgen voor de door hiv getroffen families.

Zo ontstond het Households in Distress-programma, dat we dit jaar via Vastenactie steunen.

 

Natuurlijk vindt u onze vertrouwde melkbus tijdens de 40dagentijd achterin de kerk en doen daarmee weer graag een beroep op uw goedgeefsheid.

 

Mocht u liever overmaken dan kan dat naar volgende rekening:

IBAN NL21 INGB 00 0000 5850 tnv Vastenactie Den Haag

 

Het missiecomité organiseert in samenwerking met de denktank op zondag 11 maart een vasten-maaltijd in het parochiehuis. We nodigen u allen uit om hierbij aanwezig te zijn. De middag begint om 16.30 uur. Er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd wat in zijn geheel bestemd is voor de vastenaktie. De denktank neemt de kosten 


« Terug naar het overzicht

Karmelparochie Aalsmeer • Stommeerweg 13 • 1431 ES Aalsmeer • T. 0297 341231 • Neem contact met ons op ›