Nieuwsbericht

Karmel activiteiten september 2018

10-09-2018Aalsmeer – Amstelveen 7 augustus 2018 Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net Van harte nodigen wij u om, na deze zeer warme zomer, weer mee te doen aan een of meer activiteiten van de Karmel. In deze Karmel berichten is daarvan een overzicht opgenomen voor de maand september. Deze bijeenkomsten kunnen alleen doorgaan als daarvoor voldoende belangstelling bestaat. Het is daarom van belang dat u zich van te voren aanmeldt zoals aangegeven. Dan we weten hoeveel belangstelling er is. Mocht onverhoopt een bijeenkomst niet doorgaan, dan kunnen wij ieder die zich heeft aangemeld dat ook kenbaar maken. De gevraagde bijdrage per activiteit is een richtbedrag. Mocht dat bedrag bezwaarlijk zijn, dan laten we het aan uw mogelijkheid over. Betaling kan contact bij aanvang van de bijeenkomst. Activiteit Tijd Aalsmeer Amstelveen Blz. Mandala tekenen 9:45 tot 12:00 T 04-09-18 2 Gespreksgroep Karmel Aalsmeer 19:30 tot 21:30 PC 10-09-18 2 Regellezen 10:30 tot 12:30 T 18-09-18 3 Film en Spiritualiteit 11:00 tot 15:30 O + T 22-09-18 2 Karmel West 10:00 tot 16:00 PC 22-09-18 3 Liturgie in beweging 19:30 tot 21:30 PC 24-09-18 2 Taizé in de Karmel 20:30 ZW 28-09-18 3 Karmelbeweging 10:00 tot 12:00 O 29-09-18 4 PC: Parochiecentrum in Aalsmeer ZW: Zwarteweg in Aalsmeer NV: St. Anthoniusstraat 15, 2153 BA Nieuw-Vennep O: Ontmoetingsruimte in Amstelveen T: Tuinkamer in Amstelveen Wij wensen u een inspirerend en spiritueel najaar toe. 2 Mandala tekenen Plaats Kerk van de Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen, Tuinkamer Datum 4 september 2018 Tijd 9:45 tot 12:00 uur Inleider Nelia Musters Bijdrage € 5,00 Aanmelden bij Nelia Musters n.musters@kpnmail.nl Mandala's zijn meer dan gewoon een gemakkelijke en leuke methode om iets moois te tekenen, het is ook een vorm van geleide meditatie om vrede en balans in je leven te kunnen brengen. Het tekenen van mandala's kan ook een goede spirituele oefening voor je persoonlijke ontwikkeling zijn. Wij zijn niet alleen bezig met tekenen en kleuren, maar nemen ook enige tijd voor bezinning. Gespreksgroep Karmel Aalsmeer Plaats Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer Datum 10 september 2018 Tijd 19:30 – 21:30 uur Inleider Loek Seeboldt o.carm Bijdrage geen Aanmelden bij Loek Seeboldt o.carm. loekseeboldt@hetnet.nl Reeds enige jaren komt deze groep bijeen. Ze staat open voor nieuwe deelnemers. We bespreken een actueel onderwerp aan de hand van een artikel of boek. Film en Spiritualiteit Left Luggage 100’ Datum 22 september 2018 Tijd 11:00 tot 15:30 uur Plaats Kerk van de Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen, Tuinkamer en ontmoetingsruimte Inleider Gerard Westendorp o.carm. Bijdrage € 10,00 Aanmelden bij Hans en Angela van Kessel h.en.a.vankessel@outlook.com Uiterlijk tot 15 september We komen in huiselijke kring bij elkaar rond een film en gaan met elkaar in gesprek om zo onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te verdiepen. Chaja, een filosofiestudente, komt als kinderoppas terecht in een orthodox joods gezin. Dagelijks wandelt ze met de kleuter Simcha. Met een oude vriend van haar vader voert zij geestige gesprekken over de komst van de Messias, terwijl haar vader op zoek is naar koffers, die hij lang geleden heeft begraven. Na de film wisselen we van gedachten over de betekenis voor ons eigen leven. Liturgie in beweging Plaats Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer Datum 24 september 2018 Tijd 19:30 – 21:30 uur Inleider Loek Seeboldt o.carm Bijdrage € 5,00 Aanmelden bij Loek Seeboldt o.carm. loekseeboldt@hetnet.nl Wat is liturgie eigenlijk? Waarom dient die in beweging te blijven? Wat kan wel, wat niet en waarom? 3 Taizéviering in de Karmel Plaats Zwarteweg 36, 1431 VM Aalsmeer Datum Vrijdagavond 28 september 2018 Tijd 20:30 uur Inleider Wim Ernst o.carm. Bijdrage Vrijwillige bijdrage Aanmelden bij Wim Ernst o.carm. w.ernst@karmel.nl De broeders van Taizé zijn met hun meditatieve vieringen een begrip geworden. Eenvoudige liederen gebaseerd op de Schriften en afgewogen stilte zijn een rode draad in hun gebed. Tijdens de vieringen proberen wij de sfeer van Taizé te benaderen. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Regellezen Plaats Kerk van de Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen, Tuinkamer Datum 18 september 2018 Tijd 10:30 tot 12:30 uur Bijdrage € 10,00 voor hele seizoen Inleider Elise Vorstermans Aanmelden e.vorstermans@upcmail.nl Zo eens in de 6 weken komen we samen met een groepje om de Regel van de Karmel te lezen en te bespreken. We doen dit nu al een aantal jaren en momenteel voor de derde keer, maar het verrassende is, dat we er elke keer weer nieuwe inspiratie uit kunnen halen. Karmel West Viering en samenzijn Karmel West is een initiatief van de Orde van de Karmelieten na het sluiten van drie kloosters in het westen van het land en bestaat uit groepen uit Amstelveen/Aalsmeer, ‘s-Gravenhage en Dordrecht. Wij zijn bij elkaar te gast op een zaterdag rond een onderwerp. Het is goed elkaar te ontmoeten, maar het is vooral ook bedoeld als inspiratie voor de weg die ieder van ons wil gaan, geleid door de spiritualiteit van de Karmel. Dit nieuwe jaar heeft als thema: “Liturgie als uitdrukking van gemeenschap”. Vanuit de Karmel Provincie begeleiden Ben Wolbers o.carm. en Susan van Driel o.carm. ons hierin. Datum 22 september 2018 Tijd 10:00 tot 16:00 uur Plaats Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer Aanmelden bij Secretariaat van de Karmel secretariaat@karmel.nl Uiterlijk tot 7 dagen voor de bijeenkomst Vrijwillige bijdrage 4 Karmelbeweging is een beweging van leken: mensen die ervoor kiezen om midden in het gewone, alledaagse leven de karmelitaanse spiritualiteit te beleven; mensen die geraakt zijn door het Geheim van God en dat tot uiting willen brengen. In lekenspiritualiteit is aandacht voor de verschillende dimensies van dat gewone leven: levensloop en geloof, relaties en gezin, werk en vrije tijd. In het leven zelf immers groeit de ontvankelijkheid voor de Ander en ontdekt iemand zijn eigenheid - van God uit. Karmelbeweging Plaats Kerk van de Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen Ontmoetingsruimte Datum 1 29 september 2018. Tijd 10:00 – 12:00 uur Inleider Bij toerbeurt Bijdrage € 10,00 voor het hele seizoen Aanmelden bij Nelia Musters n.musters@kpnmail.nl Na een korte gebedsviering gaan we met elkaar in gesprek over een onderwerp, dat één van de groepsleden voorbereidt. We hebben het afgelopen jaar teksten van Titus Brandsma gelezen, maar spreken ook over onderwerpen die vanuit de Karmel spiritualiteit als persoonlijke inspiratie werden ingebracht.


« Terug naar het overzicht

Karmelparochie Aalsmeer • Stommeerweg 13 • 1431 ES Aalsmeer • T. 0297 341231 • Neem contact met ons op ›