Nieuwsbericht

Karmel aktiviteiten mei 2019

19-04-20191 Karmel berichten Aalsmeer – Amstelveen Mei 2019 16 april 2019 Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net Programma mei 2019 Hierna treft u aan welke activiteiten door en voor mensen die zich betrokken voelen bij de Karmel in onze regio rond Aalsmeer en Amstelveen worden georganiseerd in de maand mei. Deze bijeenkomsten kunnen alleen doorgaan als daarvoor voldoende belangstelling bestaat. Het is daarom van belang dat u zich ten minste een week van te voren aanmeldt, zodat we weten hoeveel belangstelling er is. Mocht onverhoopt een bijeenkomst niet doorgaan, dan kunnen wij ieder die zich heeft aangemeld dat ook kenbaar maken. Aanmelden bij voorkeur per email door een mail naar Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net en eventueel per telefoon 0297-56 58 88. De gevraagde bijdrage per activiteit is een richtbedrag. Mocht dat bedrag bezwaarlijk zijn, dan laten we het aan uw mogelijkheid over. Betaling kan contant bij aanvang van de bijeenkomst. Natuurlijk staan wij open voor suggesties. Als u die heeft, dan vernemen wij die graag door een mail naar Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net en eventueel per telefoon 0297-56 58 88. Regellezen Zo eens in de 6 weken komen we samen met een groepje om de Regel van de Karmel te lezen en te bespreken. We doen dit nu al een aantal jaren en momenteel voor de derde keer, maar het verrassende is, dat we er elke keer weer nieuwe inspiratie uit kunnen halen. Wil je daar aan meedoen, meld je aan bij Elise Vorstermans. Data 4 mei 2019 Tijd 10:30 tot 12:30 uur Plaats Kerk van de Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen, Tuinkamer Begeleiding Elise Vorstermans Bijdrage € 10,00 voor hele seizoen Aanmelden bij Elise Vorstermans e.vorstermans@upcmail.nl 2 Gespreksgroep Karmel Aalsmeer Deze reeds enige jaren bestaande groep verwelkomt graag nieuwe deelnemenden. We bespreken belangrijke, actuele onderwerpen, die ook door de deelnemenden aangedragen kunnen worden. Datum 21 mei 2019 Tijd 19:30 – 21:30 uur Plaats Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer Begeleiding Loek Seeboldt o.carm Bijdrage vrijwillig Aanmelden bij Loek Seeboldt o.carm. loekseeboldt@hetnet.nl 0297 – 34 73 31 Taizéviering in de Karmel De broeders van Taizé zijn met hun meditatieve vieringen een begrip geworden. Eenvoudige liederen gebaseerd op de Schriften en afgewogen stilte zijn een rode draad in hun gebed. Tijdens de vieringen proberen wij de sfeer van Taizé te benaderen. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten. Nederlandstalige informatie over Taizé is onder andere te vinden op: www.taize.fr/nl Datum (vrijdag) 31 mei 2019 Tijd 20:30 uur Plaats Zwarteweg 36, 1431 VM Aalsmeer Begeleiding Wim Ernst o.carm. Bijdrage Vrijwillige bijdrage Aanmelden bij Wim Ernst o.carm. w.ernst@karmel.nl 06-12 90 24 44 Karmelbeweging is een beweging van leken: mensen die ervoor kiezen om midden in het gewone, alledaagse leven de karmelitaanse spiritualiteit te beleven; mensen die geraakt zijn door het Geheim van God en dat tot uiting willen brengen. In lekenspiritualiteit is aandacht voor de verschillende dimensies van dat gewone leven: levensloop en geloof, relaties en gezin, werk en vrije tijd. In het leven zelf immers groeit de ontvankelijkheid voor de Ander en ontdekt iemand zijn eigenheid - van God uit. Na een korte gebedsviering gaan we met elkaar in gesprek over een onderwerp, dat één van de groepsleden voorbereidt. We hebben het afgelopen jaar teksten van Titus Brandsma gelezen, maar spreken ook over onderwerpen die vanuit de Karmel spiritualiteit als persoonlijke inspiratie werden ingebracht. Heb je interesse om deel te nemen, meld je aan bij Nelia Musters. Datum (zaterdag) 25 mei 2019 Tijd 10:00 – 12:00 uur Plaats Kerk van de Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen Ontmoetingsruimte Bijdrage € 10,00 voor het hele seizoen Aanmelden bij Nelia Musters n.musters@kpnmail.nl 0172-43 04 39 3 AGENDA, Overzicht van de activiteiten van de Karmel Aalsmeer Amstelveen mei 2019. Activiteit Tijd Aalsmeer Amstelveen Blz. Regellezen 10:30 tot 12:30 T 04-05-2019 1 Gespreksgroep Karmel Aalsmeer 19:30 tot 21:30 PC 21-05-2019 2 Karmelbeweging 10.00 tot 12.00 T 25-05-2019 2 Taizé in de Karmel 20:30 ZW 31-05-2019 2 Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer PC Zwarteweg 36, 1431 VM Aalsmeer ZW Tuinkamer in Amstelveen T GOD REKENT OP ONS God alleen kan geloof geven, maar wij kunnen van hem getuigen. God alleen kan hoop geven, maar wij kunnen vertrouwen stellen in een medemens. God alleen kan liefde geven, maar wij kunnen leren een ander leren lief te hebben. God alleen kan vrede geven, maar wij kunnen eenheid zaaien. God alleen kan kracht geven, maar wij kunnen ondersteunen wie de moed verloren heeft. God alleen is de weg maar wij kunnen hem wijzen naar een ander. God alleen is het licht, maar wij kunnen het laten schijnen voor alle mensen. God alleen is het leven, maar wij kunnen anderen levenslust geven. God alleen kan doen wat onmogelijk lijkt, maar wij kunnen al het mogelijke doen. God alleen is zichzelf voldoende, maar Hij geeft er de voorkeur aan op ons te rekenen. U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u voorheen aan een of meer van de activiteiten van de Karmel in de regio Aalsmeer Amstelveen heeft deelgenomen. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur dan een mail naar Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net


« Terug naar het overzicht

Karmelparochie Aalsmeer • Stommeerweg 13 • 1431 ES Aalsmeer • T. 0297 341231 • Neem contact met ons op ›