Nieuwsbericht

Karmel Aalsmeer-Amstelveen najaar 2019

03-09-20191 Karmel berichten Aalsmeer – Amstelveen Najaar 2019 13 juli 2019 Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net Programma najaar 2019 Hierna treft u aan welke activiteiten door en voor mensen die zich betrokken voelen bij de Karmel in onze regio rond Aalsmeer en Amstelveen worden georganiseerd als Centrum voor Spiritualiteit van de Karmel. Deze bijeenkomsten kunnen alleen doorgaan als daarvoor voldoende belangstelling bestaat. Het is daarom van belang dat u zich ten minste een week van te voren aanmeldt, zodat we weten hoeveel belangstelling er is. Mocht onverhoopt een bijeenkomst niet doorgaan, dan kunnen wij ieder die zich heeft aangemeld dat ook kenbaar maken. Aanmelden bij voorkeur per email door een mail naar Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net en eventueel per telefoon 0297-56 58 88. De gevraagde bijdrage per activiteit is een richtbedrag. Mocht dat bedrag bezwaarlijk zijn, dan laten we het aan uw mogelijkheid over. Betaling kan contant bij aanvang van de bijeenkomst. Natuurlijk staan wij open voor suggesties. Als u die heeft, dan vernemen wij die graag door een mail naar Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net en eventueel per telefoon 0297-56 58 88. HART VOOR DE SCHEPPING Hoe talrijk zijn uw werken, Heer, Alles hebt u met wijsheid gemaakt, vol van uw schepselen is de aarde (Psalm 104,24) ‘En God zag dat het heel goed was’, zo wordt ons verteld in het verhaal van de schepping. Zo kijkt de Schepper op de zevende dag naar zijn schepping. Hij kijkt met voldoening. Hij ziet wat Hij met liefde heeft geschapen. Hij heeft hart voor Zijn schepping. Hart hebben voor iets is begaan zijn en zorg hebben. Als je van iets houdt dan wil je het goede en geniet je er van, zie je mogelijkheden. Dan is zorg geen zware, maar een lieve last. Hebben wij hart voor de schepping? Ja, er is dankbaarheid om het bestaan en vreugde voor de schoonheid van de wereld. Er is besef van de kwetsbaarheid van alle leven en de verantwoordelijkheid voor het in standhouden van wat ons is toevertrouwd. Maar de mens heeft niet altijd hart voor de schepping. Want wij gebruiken haar voor onze doeleinden en voordeel, zoals het ons uitkomt. Wij zijn haar grootste bedreiging. Als de schepping bedreigd wordt, worden ook wij bedreigd. Alles leeft in verbondenheid en afhankelijk van elkaar. Om bewust te worden van onze verbondenheid en verantwoordelijkheid, om onze zorg en onze liefde voor de schepping tot uiting te brengen is het jaarthema van de Karmelcentra voor spiritualiteit: ‘Hart voor de Schepping’. 2 Mandala tekenen Mandala's zijn meer dan gewoon een gemakkelijke en leuke methode om iets moois te tekenen. Mandala's zijn ook een vorm van geleide meditatie om vrede en balans in je leven te kunnen brengen. Het tekenen van mandala's kan ook een goede spirituele oefening voor je persoonlijke ontwikkeling zijn. Wij zijn niet alleen bezig met tekenen en kleuren, maar nemen ook enige tijd voor bezinning. Lijkt het u leuk om deel te nemen; dat kan. Meld je dan aan bij Nelia Musters. Datum 3 september 2019 1 oktober 2019 5 november 2019 3 december 2019 Tijd 9:45 tot 12:00 uur Plaats Kerk van de Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen, Tuinkamer. Begeleiding Nelia Musters Bijdrage € 5,00 per keer Aanmelden bij Nelia Musters n.musters@kpnmail.nl 0172-43 04 39 Regellezen Zo eens in de 6 weken komen we samen met een groepje om de Regel van de Karmel te lezen en te bespreken. We doen dit nu al een aantal jaren en momenteel voor de vierde keer, maar het verrassende is, dat we er elke keer weer nieuwe inspiratie uit kunnen halen. De zaterdagen waarop van 10:30 tot 12:30 uur in het najaar van 2019 bijeenkomt zijn nog niet bekend. Deze zullen aan de vaste deelnemers worden doorgegeven. Wil je je daarbij aansluiten, meld je dan aan bij Elise Vorstermans, e.vorstermans@upcmail.nl Gekalligrafeerde Karmelregel door Arie Trum Plaats Kerk van de Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen, Tuinkamer 3 Gespreksgroep Karmel Deze reeds enige jaren bestaande groep verwelkomt graag nieuwe deelnemenden. We bespreken belangrijke, actuele onderwerpen, die ook door de deelnemenden aangedragen kunnen worden. We bespreken nu het boek “God en ik. Wat je als weldenkende 21e eeuwer kunt leren van de Bijbel” van Alain Verheij (2018). Volgende data van onze bijeenkomst spreken we samen af. Badhoevedorp Aalsmeer Datum 4 september 2019 10 september 2019 Tijd 19:30 – 21:30 uur Plaats Pastorie Badhoevedorp, Adelaarstraat 15 A, 1171 TM Badhoevedorp Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer Begeleiding Loek Seeboldt o.carm Bijdrage vrijwillig Aanmelden bij Loek Seeboldt o.carm. loekseeboldt@hetnet.nl 0297 – 34 73 31 Taizéviering in de Karmel De broeders van Taizé in Frankrijk met hun vieringen zijn een begrip. Zoals ook gebruikelijk in de oecumenische broederschap van Taizé, zullen eenvoudige liederen, gebed, bijbeltekst en stilte elkaar afwisselen. Karmel Aalsmeer, Zwarteweg 36, heeft een kleine kapel in huis. Zij stelt deze kapel open om met elkaar een meditatieve viering te houden. Daarna is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Aardig misschien om eens mee te vieren! Welkom. Nederlandstalige informatie over Taizé is onder andere te vinden op: www.taize.fr/nl Datum (vrijdag) 27 september 2019 25 oktober 2019 29 november 2019 20 december 2019 Tijd 20:30 uur Plaats Zwarteweg 36, 1431 VM Aalsmeer Begeleiding Wim Ernst o.carm. Bijdrage Vrijwillige bijdrage Aanmelden bij Wim Ernst o.carm. w.ernst@karmel.nl 06-12 90 24 44 4 55+ “met nieuwe ogen zien” Een serie bijeenkomsten die ons helpen om anders te kijken naar zaken in kerk en samenleving, over hopen en geloven. Over de wereld van vandaag. We treffen elkaar rond een goed onderwerp. Datum 31 oktober 2019 28 november 2019 Tijd 10:00 tot 11:30 uur Plaats Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer Begeleiding Wim Ernst o.carm. Bijdrage € 2,00 Aanmelden bij Wim Ernst o.carm. w.ernst@karmel.nl 06-12 90 24 44 Proef en zing mee We proeven en zingen “Gezangen rond Brood en Wijn”, te gebruiken in Eucharistieviering en Avondmaal. Ook besteden we aandacht aan de antwoordpsalmen voor de Advent in het nieuwe liturgisch jaar (A) dat begint op 1 december 2019. Datum 12 oktober 2019 Tijd 10:00 – 14:30 uur Plaats Parochiekerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, St. Anthoniusstraat 15, 2153 BA Nieuw-Vennep Begeleiding Loek Seeboldt o.carm en Nico van Geijlswijk Bijdrage € 7,00 inclusief lunch Aanmelden bij Lano Jansen lanothea@hotmail.com 06-20 12 77 62 Liturgie in beweging Wanneer valt Pasen volgend jaar? Een inleiding op de “kalender voor het liturgisch jaar A, 2019-2020”. Hoe is het kerkelijk jaar ontstaan en wat is de betekenis ervan? Aalsmeer Nieuw Vennep Datum 1 oktober 2019 15 oktober 2019 Tijd 19:30 – 21:30 uur Plaats Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer De Herberg, St. Antoniusstraat 15, 2153 BA Nieuw-Vennep Begeleiding Loek Seeboldt o.carm Bijdrage vrijwillig Aanmelden bij Loek Seeboldt o.carm. loekseeboldt@hetnet.nl 0297 – 34 73 31 5 Film en Spiritualiteit Zoals we gewend zijn komen we in huiselijke kring in de kerk op het Westelijk Halfrond bij elkaar rond een film en gaan we met elkaar in gesprek om zo onze eigen geloofsbeleving en religieuze ervaring te verdiepen. Op 12 oktober: Oscar et la dame rose, 2009 95’. Deze film richt zich op het thema van de dood van een jong kind. Maar ondanks dat je je op basis van dat thema zou voorbereiden op een loodzware film, blijkt deze film juist vederlicht, origineel en bij tijden vrolijk. De christelijke boodschap versterkt de kracht en de betekenis van de film, die zowel voor volwassenen als kinderen veel te bieden heeft. Op 26 oktober Stellet Licht 2007 130’. Gaat over een liefdevolle derde persoon tijdens een relatie met ook nog eens veel kinderen terwijl in de relatie alles goed lijkt te zitten. De film is van grote schoonheid ook in spirituele zin: een paasverhaal: sterven uit liefde. De film kreeg vele positieve recensies: “Alle scènes stralen een visuele en emotionele glans uit”, aldus Time “De cineast Reygadas maakt van ieder moment een heilig moment”, Le Monde. Op 23 november On Body and Soul 2017 111’. Deze film van de Hongaarse regisseuse Enyedi won de gouden Beer op het filmfestival in Berlijn. De film herinnert mensen aan iets dat in het hedendaags leven te vaak wordt vergeten: compassie. Enyedi: “We hebben allemaal onze kwetsbare kanten, maar doen enorm ons best die te verstoppen”. Het gaat over Liefde die alles overstijgt. “Ontroerend, betoverend, hartverwarmend. Een klein meesterwerk”: NRC Handelsblad. Oscar et la dame rose Stellet Licht On Body and Soul Datum 12 oktober 2019 26 oktober 2019 23 november 2019 Tijd 11:00 tot 15:30 uur. Plaats Kerk van de Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen, Tuinkamer en ontmoetingsruimte Begeleiding Gerard Westendorp o.carm. Bijdrage € 10,00 per film Aanmelden Uiterlijk een week te voren Bij Hans en Angela van Kessel h.en.a.vankessel@outlook.com 0297-34 06 82 6 Psalm lezen, Mystiek in de psalmen Kees Waaijman is emeritus hoogleraar Spiritualiteit Radboud Universiteit Nijmegen en wetenschappelijk medewerker van het Titus Brandsma Instituut. Ruim 50 jaar verdiept hij zich in de Psalmen en geeft daar inhoud aan op Karmelitaanse wijze. In de bijeenkomst wordt de ruimte van een psalm geopend door bespreking van de psalm, het samen vieren van die psalm, en gelegenheid voor bezinning in stilte of gesprek. In elke bijeenkomst staat één psalm centraal. Naderingen van God Psalmen zijn naderingen van God, ze zijn onderweg naar het Grote Geheim van alle leven, honderdvijftig pelgrimswegen. Bid je een psalm, dan trek je weg uit je veilige omgeving. Je stelt je bloot aan Wezer die ieder uitnodigt te gaan leven. Soms gebeurt er een wonder. Niet langer nader ik, maar de Oneindige trekt mij en nadert mij. Grote vreugde overkomt mij. Mijn naderingen worden Gods naderingen Psalm 65 Datum 2 november 2019 Tijd 10:00 tot 16:00 uur Plaats Kerk van de Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen, Ontmoetingsruimte Begeleiding Kees Waaijman o.carm. Bijdrage € 10,00 Aanmelden Uiterlijk een week te voren bij Gerard Ticheler ghbticheler@kpnmail.nl 0172-43 04 39 Karmelstroom Karmelstroom is een gelegenheid om onze verbondenheid met de Karmel Orde en haar spiritualiteit vorm te geven in de ontmoeting met elkaar. Onder deze naam vinden afwisselend in Amstelveen en Aalsmeer eucharistievieringen plaats. Na de viering is er soep en een broodje voor de deelnemers. Daarna is er een voordracht over een onderwerp, waarna eventueel in groepjes over het onderwerp wordt gesproken en de uitkomsten eventueel gezamenlijk worden gedeeld. Datum Vrijdag 25 oktober 2019 Tijd 17:30 tot 20:30 uur Plaats Kerk van de Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen Thema Als thema voor deze viering is gekozen voor: Onze Vader, Uw Rijk kome. Jan Engelen zal ons hierbij begeleiden. 7 Voorganger Loek Seeboldt o.carm. Bijdrage € 7,00 Aanmelden Uiterlijk een week te voren bij Herman van Bemmelen Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net 0297-56 58 88 Viering en samenzijn Karmel West is een initiatief van de Orde van de Karmelieten na het sluiten van drie kloosters in het westen van het land. Viermaal per jaar komen belangstellenden voor de Karmel samen als Karmel West. Dat zijn deelnemers aan de groepen in Amstelveen/Aalsmeer, ‘s-Gravenhage en Dordrecht. Wij zijn bij elkaar te gast op een zaterdag rond een onderwerp. Het is goed elkaar te ontmoeten, maar het is vooral ook bedoeld als inspiratie voor de weg die ieder van ons wil gaan, geleid door de spiritualiteit van de Karmel. Iedere bijeenkomst bestaat uit een viering, informatie vanuit het Karmelbestuur en vanuit de vier plaatsen, een lunch en een bespreking van het onderwerp dat voor een jaar gekozen is. Vanuit de Karmel Provincie begeleiden Ben Wolbers o.carm. en Susan van Driel o.carm. ons hierin. Plaats Aalsmeer ‘s-Gravenhage Datum 7 september 2019 23 november 2019 Tijd 10:00 tot 16:00 uur Adres Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer Church of our Saviour, Bezuidenhoutseweg 157, 2592 GB, ‘s-Gravenhage Bijdrage Vrijwillige bijdrage Aanmelden bij Secretariaat van de Karmel secretariaat@karmel.nl Uiterlijk tot 7 dagen voor de bijeenkomst 0546-53 64 20 8 REIS NAAR ST. BERNARDUSHOF TE ADUARD Het twaalfde-eeuws klooster behoorde tot de orde van de Cisterciënzers en was gewijd aan de heilige Bernard van Clairvaux. In de bloeitijd was het klooster één van de grootste van Europa. Aan het einde van de zestiende eeuw bezat het klooster 5510 hectare grond, uitstrekkend tot in Friesland en Drenthe. Zij verkregen dit land door aankopen en schenking, maar ook door het inpolderen en ontginnen van land. Het klooster van Aduard heeft een grote rol gespeeld in de waterbeheersing van het drassige landschap dat het klooster omringde. De monniken zorgen ervoor dat er kanalen werden gegraven en sluizen aangelegd. Zo konden de inwoners van het gebied droge voeten houden en ontstond er meer land om gewassen te verbouwen en vee te laten grazen. Het klooster beschikte over meerdere ‘voorwerken’, soms ook wel aangeduid als ‘uithoven’. Dit waren bedrijven zoals boerderijen en steenbakkerijen, die gerund werden door lekenbroeders. De opbrengsten van het land en van de werkplaatsen waren in eerste instantie bedoeld voor het klooster zelf, maar overschotten werden verkocht met winst. KLOOSTERMUSEUM ST. BERNARDUSHOF In Aduard zijn er nog verschillende huizen te vinden die met kloostermoppen van het afgebroken klooster zijn gebouwd. Zo ook het oudste huis van Aduard, een pareltje uit circa 1600. Hierin is nu het klein maar fijne museum St. Bernadushof gevestigd. Maar verwacht geen doorsnee bezoekje - dit museum is een ervaring. Op zaterdag 19 oktober is er een bus geregeld, om deze mooie st. Bernhardushof te gaan bezoeken. De kosten van deze dag bedraagt € 60,00 per persoon. Inbegrepen zijn de bus, lunch, entree museum, rondleiding ziekenzaal (ovb) en diner. Museumjaarkaart is niet geldig. Een dagoverzicht krijgt u via de mail opgestuurd. De reis gaat door bij minimale opgave van 30 personen. Vertrek Kerkplein Aalsmeer Datum 19 oktober 2019 Tijd 7:30 – 20:45 uur Adres Stommeerweg 13, 1431 ES Aalsmeer Begeleiding Loek Seeboldt o.carm. en Ria Pieterse- Waaijman Bijdrage € 60,== per persoon inbegrepen zijn de bus, lunch, entree museum rondleiding ziekenzaal (ovb) en diner. Museumjaarkaart is niet geldig. Aanmelden bij Ria Pieterse- Waaijman loekria@yahoo.nl Uiterlijk tot 15 september 2019 9 AGENDA, Overzicht van de activiteiten van de Karmel Aalsmeer Amstelveen Najaar 2019. Activiteit Tijd Plaats Adres Datum Blz. September Mandala tekenen 9:45 – 12: 00 Amstelveen T 03-09-2019 2 Gespreksgroep Karmel 19:30 – 21:30 Badhoevedorp PB 04-09-2019 3 Karmel West 10:00 – 16:00 Aalsmeer PC 07-09-2019 7 Gespreksgroep Karmel 19:30 – 21:30 Aalsmeer PC 10-09-2019 3 Taizéviering in de Karmel 20:30 Aalsmeer ZW 27-09-2019 3 Oktober Mandala tekenen 9:45 – 12: 00 Amstelveen T 01-10-2019 2 Liturgie in beweging 19:30 – 21:30 Aalsmeer PC 01-10-2019 4 Proef en zing mee 10:00 – 14:30 Nieuw-Vennep PK 12-10-2019 4 Film en Spiritualiteit. Oscar et la dame rose 11:00 – 15:30 Amstelveen T en O 12-10-2019 5 Liturgie in beweging 19:30 – 21:30 Nieuw-Vennep H 15-10-2019 4 Reis naar Aduard 7:30 – 20:45 Aalsmeer 19-10-2019 8 Taizéviering in de Karmel 20:30 Aalsmeer ZW 25-10-2019 3 Karmelstroom 17:30 – 20:30 Amstelveen K 25-10-2019 6 Film en Spiritualiteit. Stellet Licht 11:00 – 15:30 Amstelveen T en O 26-10-2019 5 55+ “met nieuwe ogen zien” 10:00 – 11:30 Aalsmeer PC 31-10-2019 4 November Psalm lezen, Mystiek in de psalmen 10:00 – 16:00 Amstelveen O 02-11-2019 6 Mandala tekenen 9:45 – 12: 00 Amstelveen T 05-11-2019 2 Film en Spiritualiteit. On Body and Soul 11:00 – 15:30 Amstelveen T en O 23-11-2019 5 Karmel West 10:00 – 16:00 ’s-Gravenhage 23-11-2019 7 55+ “met nieuwe ogen zien” 10:00 – 11:30 Aalsmeer PC 28-11-2019 4 Taizéviering in de Karmel 20:30 Aalsmeer ZW 29-11-2019 3 December Mandala tekenen 9:45 – 12: 00 Amstelveen T 03-12-2019 2 Taizéviering in de Karmel 20:30 Aalsmeer ZW 20-12-2019 3 Parochiecentrum, Gerberastraat 6, 1431 SG Aalsmeer PC Zwarteweg 36, 1431 VM Aalsmeer ZW Kerk Z. Titus Brandsma, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen K Ontmoetingsruimte, Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen O Tuinkamer, , Westelijk Halfrond 1, 1183 HN Amstelveen T Pastorie, Adelaarstraat 15 A, 1171 TM Badhoevedorp PB Kerk O.L.V. Onbevlekt Ontvangen, St. Anthoniusstraat 15, 2153 BA N’w-Vennep PK De Herberg, St. Antoniusstraat 15, 2153 BA Nieuw-Vennep H 10 Biddend leven in de ruimte van de psalmen seizoen 2019 - 2020 Gaan beseffen in wie wij leven, bewegen en zijn is een levensreis. De psalmen kunnen hierbij onze gids zijn, zij openen de ruimte waarin wij ons bewegen. De jaarcursus Biddend leven - in de ruimte van de psalmen maakt ons vertrouwd met de zeggingskracht van de psalmen. In iedere bijeenkomst wordt één psalm uitgelegd en gevierd, wordt ingegaan op de spiritualiteit van het bidden van psalmen, en is er ruimte voor persoonlijke bezinning. Richtinggevend is de vraag: opent zich hier voor mij een perspectief op biddend leven. Programma 16.00-16.55 uur uitleg van de psalm 16.55-17.05 uur pauze 17.05-17.50 uur liturgische spiritualiteit van de getijden 17.50-18.20 uur pauze: gelegenheid brood te eten 18.20-18.45 uur psalmviering 18.45-19.30 uur bezinning Met medewerking van Uitleg van de psalm Laetitia Aarnink, Anne-Marie Bos, Paul Reehuis, Leon Teubner e.a. Liturgische spiritualiteit Ad de Keyzer en Kees Waaijman Bezinning Marieke Rijpkema e.a. Data 27 september, 18 oktober, 15 november, 13 december 2019 10 januari, 31 januari, 28 februari, 27 maart, 17 april en 1 mei 2020 Psalmen Aan bod komen respectievelijk de psalmen: 13, 27, 45, 49, 70, 81, 96, 114, 122, 139. Kosten De cursus kost € 260,- per jaar. Indien de kosten bezwaarlijk zijn, is overleg mogelijk. Aanmelding • bij voorkeur per e-mail (zie adresgegevens hieronder) én • door overmaking van het inschrijfgeld op rekening: NL56 INGB 0000 819729 • bij voorkeur voor 1 augustus, uiterlijk voor 10 september 2019 Er zullen maximaal 50 mensen kunnen deelnemen aan de cursus Biddend leven - in de ruimte van de psalmen. Deelname op volgorde van aanmelding. Adresgegevens Titus Brandsma Memorial, Stijn Buysstraat 11, 6512 CJ Nijmegen t: 024-3602421 / e: titusbrandsma@karmel.nl / i: www.titusbrandsmamemorial.nl U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u voorheen aan een of meer van de activiteiten van de Karmel in de regio Aalsmeer Amstelveen heeft deelgenomen. Indien u deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen, stuur dan een mail naar Karmel-Aalsmeer-Amstelveen@caiway.net


« Terug naar het overzicht

Karmelparochie Aalsmeer • Stommeerweg 13 • 1431 ES Aalsmeer • T. 0297 341231 • Neem contact met ons op ›