Parochieel opbouwberaad

Beleid, aansturing, coördinatie en cursuswerk

Het Parochieel Opbouw Beraad en Administratie bezint zich over het functioneren van de verschillende groepen en komt met nieuwe initiatieven.

De groepen die zich hiervoor inzetten zijn:

Administratie en informatie
- Leden en vrijwilligers administratie
- Verwelkoming nieuwe parochianen
- Informatisering

Geldwerving

- Bijdragen administratie (Actie Kerkbalans)

- Verjaardagsactie

- Veiling comité

 

Beheer
- Beheerscommissie Parochiehuis

Onderhoud en ondersteuning

- Onderhoud gebouwen en plein

- Schoonmaak kerk en parochiecentrum

- Copieërwerk anders dan Kontakt
- Koffiehoek na zondagsvieringen
- Ziekendagsjouwers

                                                         

Publiciteit en communicatie

- Redactie Kontakt

- Productie en distributie Kontakt

- Bezorging Kontakt

- Redactie parochiegids

Karmelparochie Aalsmeer • Stommeerweg 13 • 1431 ES Aalsmeer • T. 0297 341231 • Neem contact met ons op ›