Lidmaatschap

In principe zijn alle katholiek gedoopten, wonende binnen de parochiegrens, parochielid, tenzij zij schriftelijk hebben aangegeven uitgeschreven te willen worden.

 

Het is mogelijk voorkeurlid van onze parochie te worden als men buiten onze parochie woont. Dit dient dan bij voorkeur schriftelijk aan onze parochieadministratie gemeld te worden.

 

Eveneens kunnen parochianen zich uitspreken lid te willen zijn van een andere parochie. Zij moeten dit dan melden bij de ‘andere' parochie.

 

Bij verhuizingen van katholieken naar of uit onze parochie wordt de parochie automatisch geïnformeerd. De komst of het vertrek leidt in dit geval tot  inschrijving, c.q. uitschrijving. Verhuist u naar elders maar u blijft  voorkeur houden voor onze parochie dan dient u dat uitdrukkelijk, bij voorkeur schriftelijk, te melden aan onze parochieadministratie.

 

Worden echter personen gedoopt dan dient de wens tot lidmaatschap gemeld te worden. Alleen bij dopen in onze parochie van kinderen van parochiegezinnen zal dat automatisch gebeuren.

Karmelparochie Aalsmeer • Stommeerweg 13 • 1431 ES Aalsmeer • T. 0297 341231 • Neem contact met ons op ›