Liturgische vieringen

Zie voor de tijden van de vieringen het parochieblad Kontakt of de plaatselijke bladen.

 
   
Zondag
   9.30 uur 
          
        
                           

Karmelkerk

 

 

 

Zorgcentrum 't Kloosterhof:

iedere zaterdagmiddag om 17.00 uur.  

Zorgcentrum Aelsmeer :

om de week op vrijdagmorgen om 10.00 uur een katholieke viering

 

BOETEVIERINGEN

Rond de grote kerkelijke feestdagen worden er Boetevieringen  gehouden. Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid voor een persoonlijke biecht.

 

MISINTENTIES

Intenties kunt u opgeven bij het parochiesecretariaat. U kunt dit doen tot vrijdagmorgen voor de zondag dat u de intentie opgelezen wilt hebben. Te laat ingestuurde intenties lopen het risico niet meer verwerkt te kunnen worden.   

 

GEBOORTEN EN DOPEN

Bij geboorte ontvangt het parochiesecretariaat graag een geboortekaartje. Afspraken voor doopvieringen kunt u dan ook via het secretariaat maken. Eens per maand wordt er op zondagmorgen gedoopt, aansluitend aan de viering. Vooraf is er een doopgesprek op een vastgestelde tijd.

 

HUWELIJKEN EN JUBILEA

Stel u tijdig  in verbinding met het secretariaat. Ter voorbereiding van de viering vinden huwelijksgesprekken plaats.

Hebt u een jubileum te vieren, dan bij voorkeur in de zondagse viering. Uitzonderingen zijn natuurlijk mogelijk!

 

ZIEKENZALVING

De ziekenzalving is in kleine kring mogelijk met huisgenoten en familieleden. Neem hiervoor tijdig contact op met secretariaat of  de pastor.

 

BIJ OVERLIJDEN: AVONDWAKE  EN  UITVAART

Er is een mogelijkheid om op de avond voor de uitvaart bijeen te komen voor een avondwake. Deze wordt  verzorgd door parochianen. Tot nu toe is er meestal wel een pastor beschikbaar voor de uitvaartviering.

 

Ongeacht de opbrengst van collectes tijdens avondwake en uitvaart wordt de overledene gedurende 6 weken iedere week herdacht in de zondagsviering en vervolgens in het komende jaar eens per maand. Hierover is er  overleg met de familie of nabestaanden. U kunt contact opnemen  met het secretariaat.

Karmelparochie Aalsmeer • Stommeerweg 13 • 1431 ES Aalsmeer • T. 0297 341231 • Neem contact met ons op ›