Bijdragen

KERKBIJDRAGE

Met uw vaste, jaarlijkse kerkbijdrage kan het kerkbestuur voldoen aan haar verplichtingen. Dat zijn allereerst de directe parochiële kosten voor middelen en gebouwen, maar daarnaast ook die van afdracht van salarissen pastores en afdrachten aan bisdom en dekenaat.

Jaarlijks, in januari, vindt daartoe de actie ‘Kerkbalans' plaats, waarbij elke zelfverdienende ingeschreven parochiaan gevraagd wordt 1,5 % van zijn netto-inkomen, met een minimum van € 140, bij te dragen.

 

TARIEVEN VOOR BIJZONDERE DIENSTEN

Bijzondere diensten kosten zowel voor de pastor als anderen extra tijd en zorg. De inkomsten die daaruit voortvloeien, naast die uit de kerkbijdrage, zijn voor de exploitatie van de parochie noodzakelijk. Het Parochiebestuur heeft tarieven vastgesteld voor deze diensten, waarbij uitgegaan wordt van een hoog tarief voor hen die niet veel of helemaal niets per jaar bijdragen of  een laag tarief voor degenen die voldoende bijdragen. Het normbedrag wordt jaarlijks bijgesteld.

Karmelparochie Aalsmeer • Stommeerweg 13 • 1431 ES Aalsmeer • T. 0297 341231 • Neem contact met ons op ›