Nieuwsbericht

Parochiele caritas instelling

21-12-2017

PAROCHIELE CARITAS INSTELLING

 

De P.C.I. doet ook dit jaar weer beroep op U om de extra KERSTCOLLECTE te ondersteunen met uw geldelijke bijdrage.

 

De P.C.I. is voor:

· Parochianen in nood.

Individuele noodhulp. Parochianen kunnen in deze crisistijd soms voor onvoorziene uitgave komen te staan. Zij kunnen dan eventueel een beroep doen op de P.C.I. voor een financiële ondersteuning.

· Raakpunt 55+

De bijeenkomsten van Raakpunt 55+ ontvangen een geldelijke bijdrage voor de kosten hiervan.

De activiteiten van Raakpunt 55+ kunt U lezen in Kontakt.

· De eigen Parochie.

De werkgroep "Zieken en Ouderen "verzorgt jaarlijks aan parochianen van 80 jaar en ouder een kerstattentie, die zij van de parochie mogen ontvangen.

· Het bisdom en regionale P.C.I.

Ook hierbij ondersteunen wij projecten, die om een bijdrage vragen. o.a. de pastores van detentiecentrum Schiphol. Met veel kerken uit de omgeving worden al jaren bij toerbeurt bloemen verzorgd voor bij de kerkelijke vieringen.

 

Wij zijn met de regionale P.C.I. in overleg, om gezamenlijk activiteiten te ondersteunen, waarbij o.a. ook de voedselbank van Aalsmeer-Uithoorn.

 

Een gift direct per bank is natuurlijk ook mogelijk op rek.

NL 06 INGB 0672 2553 08 tnv. RK. Kerkbest. olv. v.d. Berg Karmel.

 

Alvast hartelijk dank voor uw gave.

Wij wensen U een Zalig Kerstfeest en Zalig Nieuwjaar.

Bestuur P.C.I. Aalsmeer en Rijsenhout 


« Terug naar het overzicht

Karmelparochie Aalsmeer • Stommeerweg 13 • 1431 ES Aalsmeer • T. 0297 341231 • Neem contact met ons op ›