Nieuwsbericht

Actie kerkbalans 2018

25-01-2018

HET PAROCHIETEAM INFORMEERT…

 

Start actie kerkbalans 2018

 

Bij dit Kontakt ontvangt u de welbekende acceptgiro voor de jaarlijkse actie Kerkbalans. Voor veel kerken is de kerkbijdrage de voornaamste bron van inkomsten. Voor onze parochie is dat niet anders. Meer dan 60% van de jaarlijkse inkomsten is afkomstig uit kerkbijdragen die parochianen tijdens de actie Kerkbalans toezeggen.

Behalve inkomsten zijn er vanzelfsprekend ook kosten. De jaarlijkse vaste kosten van de parochie worden ook zeker niet minder. Dit maakt het voor ons als parochieteam noodzakelijk om heel scherp te letten op onze uitgaven, en waar mogelijk deze te beperken. U kunt er van op aan dat dit ook onze aandacht heeft en dat elke euro die wij uitgeven wel besteed is en noodzakelijk.

Alles bij elkaar genomen, werken wij er hard aan om de financiën van de parochie op orde te krijgen, maar desondanks is er in de afgelopen jaren nog sprake van een jaarlijks tekort in onze cijfers. Dat is uiteraard geen houdbare situatie en dus is de oproep aan u om uw gulle bijdrage ook zo belangrijk.

In de folder, die u bij de Kerkbalansbrief vindt, kunt u lezen dat wij voor 2018 een opbrengst van €60.000,- hebben begroot voor de kerkbijdragen. Dit bedrag is mede gebaseerd op de werkelijke opbrengsten in de afgelopen jaren en het is voor onze parochie van groot belang dat we er in slagen om deze inkomsten op niveau te houden. Zoals gezegd hebben wij aanzienlijke vaste kosten welke gedekt moeten worden uit de kerkbijdragen.

Met elkaar laten we zien dat we een mooie parochiegemeenschap hebben met waardevolle contacten en verbinding. Dat hebben we bijvoorbeeld bij de nieuwjaarsbijeenkomst ook weer mogen ervaren. Dat willen we graag vasthouden, ook al is de toekomst van parochies in het algemeen, niet rooskleurig door afnemend kerkbezoek in Nederland.

U kunt eventueel ook gebruikmaken van de mogelijkheid om een zogenoemde Periodieke Gift te doen. Hiermee zijn voor u een aantal fiscale aftrek voordelen mogelijk. Indien u daar meer informatie over zou willen ontvangen dan kunt u contact opnemen met het parochieteam.

 

Wij vragen als parochieteam vol overtuiging om uw kerkbijdrage voor 2018. Bedenk of u, in vergelijking met andere jaren, wat extra’s kunt missen voor de parochie. Door uw gulle bijdrage, kunnen wij met elkaar ervoor zorgen dat we onze Karmelparochie ook financieel zo gezond mogelijk houden.

Alvast HARTELIJK dank hiervoor.

 

Namens het parochieteam,

Carlo Renne


« Terug naar het overzicht

Karmelparochie Aalsmeer • Stommeerweg 13 • 1431 ES Aalsmeer • T. 0297 341231 • Neem contact met ons op ›