Karmelparochie Aalsmeer

Welkom op de website van de Karmelparochie Aalsmeer.

Wij informeren u graag over onze parochie en nodigen u uit onze website verder te bezoeken. U kunt op onze site onder andere de meest recente online editie van het parochieblad Kontakt vinden.

 

Iedere zondag om 9.30 uur  vieren we de liturgie en dragen wij samen de geloofsgemeenschap. U bent van harte welkom de liturgie met ons mee te vieren. De vieringen staan vermeld in ons parochieblad Kontakt. Onze pastoresteam bestaat uit pastor Samuel Marcantognini, diaken Jeroen Hoekstra en broeder Wim Ernst.

 

Onze parochie is een 'Vrijwilligerskerk'; dat wil zeggen dat mensen niet alleen op grond van traditie en afstamming tot de kerk behoren, maar dat zij bewust kiezen om tot een geloofsgemeenschap te behoren. Binnen de parochie zijn 250 enthousiaste vrijwilligers actief. Door hun actieve betrokkenheid beleven ze wat het kerk-zijn betekent. Wij hebben de activiteiten verdeeld over de taakvelden Liturgie, Opbouw, Catechese en Diaconie. Wilt u zelf actief meedoen, dan vindt u hier wellicht de weg om u bij een van de taakvelden aan te sluiten. Wij menen dat deze website een stimulans kan zijn om mee te werken of te blijven werken aan onze levende parochiegemeenschap. Daarom een woord van oprechte dank aan allen, die dit - soms al jarenlang - met veel enthousiasme doen.  

Karmelparochie Aalsmeer • Stommeerweg 13 • 1431 ES Aalsmeer • T. 0297 341231 • Neem contact met ons op ›